Antibiotika i livsmedel

Utmaningen

Projektet började med att Åsa Domeij som är hållbarhetschef på Axfood ringde oss för att diskutera problemet med antibiotika i livsmedelsproduktion. Frågeställningen var ganska enkel; vad kan vi tillsammans göra för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen och dessutom få övriga i vår bransch att göra detsamma? Det fanns inget färdigt projekt, men det fanns ett uppenbart och verkligt problem som både Axfood och Martin&Servera brottades med.

Antibiotikaanvändning är ett utbrett problem i livsmedelsproduktion. Det finns en tydlig koppling mellan dålig djurhållning och en omfattande användning av antibiotika. Svensk djurskyddslagstiftning är bland världens bästa, vilket innebär att djurvälfärden hos svenska djur är bättre och antibiotikaförbrukningen kan därmed hållas på en låg nivå. Men inom EU och i länder utanför EU är problemet stort. Antibiotika används inte endast när djuren är sjuka utan ofta i preventivt syfte för att klara av att hålla djuren friska i en undermålig miljö. Ju mer antibiotika som används desto större är risken för att bakterierna blir motståndskraftiga mot antibiotika. Resultatet blir en ökad spridning av resistenta bakterier, vilket skapar ett globalt folkhälsoproblem.

Så vad kan då Axfood och Martin&Servera och på sikt hela den svenska dagligvaru- och livsmedelsgrossisthandeln göra för att påverka denna utveckling?

Lösningen

Vi samlade några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd* för att utveckla en tydlig lista med kriterier som inköpare på Axfood och Martin&Servera kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. När arbetet är klart under hösten 2014 kommer resultatet att presenteras och tillgängliggöras för övriga aktörer i dagligvaruhandeln, för att på detta vis få maximal effekt och skapa verklig hållbar förändring.

*Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, Lantbrukarnas Riksorganisation, Svensk Fågel, Vi Konsumenter och Livsmedelsverket.

För mer information om projektet besök projektsidan.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar