Kemikalier i vardagen – råd och insikter

Linda Molander är doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Med inriktning på risk och säkerhet studerar hon kemikaliers inverkan. Vi mötte henne i ett samtal om råd och valmöjligheter, liksom hur hon ser på behov av lagstiftning och hjälp för konsumenter i vardagen. Intervjun gjordes i samband med evenemanget Ekohjulet.

Anders Bjers

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar