Antonia Ax:son Johnson

Grundare och ledamot

 

Grundare och ledamot. Ordförande i Axel Johnson AB och Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Vice ordförande i Nordstjernan. Antonia är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc., AxFast, Axfood, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Mekonomen, Axfood samt NCC med flera.

 

 

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar