Jamil Walli

Kommunikatör inom ÖppnaDörren

jamil.walli@axfoundation.se

+46 (0)72 451 85 65

Som arabisktalande stöttar Jamil kommunikationsteamet på ÖppnaDörren. Han översätter, producerar nytt material och tar del av ÖppnaDörrens övriga verksamheter runt om i Sverige. Jamil är 28-årig journalist som utbildats på Damaskus universitet samt Uppsala universitet och Linnéuniversitetet, där han läste medier och informatics samt Development and Social Change. År 2016 ledde Jamil projektet The Local Voices hos The Local Sweden (thelocal.se) där han skrev artiklar om flyktingsituationen och integration i Sverige.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar