Jamil Walli

Kommunikatör Yrkesdörren

jamil.walli@axfoundation.se

+46 (0)72 451 85 65

Jamil arbetar med digital kommunikation inom Yrkesdörren. Som arabisktalande stöttar han även kommunikationsteamet på ÖppnaDörren genom översättning och produktion av nytt material. Jamil är 28-årig journalist som utbildats på Damaskus universitet samt Uppsala universitet och Linnéuniversitetet, där han läste medier och informatics samt Development and Social Change. År 2016 ledde Jamil projektet The Local Voices hos The Local Sweden (thelocal.se) där han skrev artiklar om flyktingsituationen och integration i Sverige.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar