Lovisa Fältskog Johansson

Projektledare inom ÖppnaDörren

lovisa.faltskog.johansson@axfoundation.se

+46 (0)70 877 01 47

Lovisa arbetar som projektledare och kommer att leda arbetet med Axfoundations nya projekt inom ÖppnaDörren. Det är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, med fokus på att möjliggöra möten mellan etablerade och nyanlända svenskar för att snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Lovisa har tidigare arbetat inom flygindustrin, som chef på IKEA och som projektledare vid Stockholms universitet. Där ledde hon arbetet med integrationssatsningen Korta vägen som vänder sig till utländska akademiker.

Lovisa har studerat pedagogik och ledarskap vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon är diplomerad samtalscoach i psykosyntes, utbildad vid Humanova i Stockholm. Lovisa är engagerad i föreningen Mind, som driver självmordslinjen och erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion inom psykisk ohälsa.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar