Madeleine Linins Mörner

Mad_Square

Program Director

madeleine.morner@axfoundation.se

+46 (0)70 950 35 35

Madeleine har arbetat på Axfoundation sedan 2010. Hon är verksam inom en mängd olika projekt, med särskilt fokus på miljöfrågor.

Under 2012-2014 var hon tjänstledig från Axfoundation, då hon arbetade på Axel Johnson Inc i USA, med att initiera och utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet inom den amerikanska bolagsgruppen.

Madeleine arbetade tidigare som kommunikations- och strategikonsult i egna bolaget Hobo Inc. Hon har varit engagerad inom fair trade, bland annat som medgrundare till den ekonomiska föreningen Fair Unlimited, där hon hade en operativ roll inom affärsutveckling och försäljning.

Examen från Berghs School of Communication med inriktning copywriting, fil. kand. i psykologi, Uppsala och Stockholms Universitet samt studier vid IHM Business School och Företagsekonomiska Institutet.

Internationell erfarenhet från socialt arbete i Honduras.

Styrelseledamot i World Childhood Foundation, tidigare styrelseledamot i föreningen Svalorna Latinamerika.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar