Maureen Hoppers

Kommunikationsansvarig - fokus ÖppnaDörren & Social hållbarhet

maureen.hoppers@axfoundation.se

+46 (0)72 540 54 00

Maureen har arbetat med internationell mobilitet, breddad rekrytering samt mångfalds- och integrationsfrågor i drygt 15 år. Hon kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på Mångkulturellt Centrum. Tidigare arbetade hon på Svenska Institutet med kommunikation och varumärkesbyggande, i nära samarbete med UD, svenska högskolor och svenska företag i utlandet. Hon ansvarade då för nätverksbyggande verksamhet riktad mot internationella studenter.

Dessförinnan arbetade Maureen vid Södertörns högskola med varumärkesfrågor, kommunikation och breddad rekrytering. Maureen har en magisterexamen i historia. Hon har också studerat kommunikation vid Berghs School of Communication samt ledarskap och kommunikation vid Hyper Island. Hon sitter i styrelsen för CinemAfrica, MeR Barnkultur och är senior expert i mångfaldsfrågor för fackförbundet DiK.

På Axfoundation arbetar Maureen med särskilt fokus på integration och mångfald.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar