Maureen Hoppers

Kommunikationsansvarig på ÖppnaDörren

maureen.hoppers@axfoundation.se

+46 (0)72 540 54 00

Maureen har arbetat med internationell mobilitet, breddad rekrytering samt mångfalds- och integrationsfrågor i snart 20 år. Hon kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på Mångkulturellt Centrum. Tidigare arbetade hon på Svenska Institutet med kommunikation och varumärkesbyggande, i nära samarbete med UD, svenska högskolor och svenska företag i utlandet. Hon ansvarade då för nätverksbyggande verksamhet riktad mot internationella studenter.

Dessförinnan arbetade Maureen vid Södertörns högskola med varumärkesfrågor, kommunikation och breddad rekrytering. Maureen har en magisterexamen i historia. Hon har också studerat kommunikation vid Berghs School of Communication samt ledarskap och kommunikation vid Hyper Island. Hon sitter i styrelsen för Stockholms Konstnärliga högskola, CinemAfrica, MeR Barnkultur och är senior expert på mångfaldsfrågor för fackförbundet DiK.

På Axfoundation arbetar Maureen med särskilt fokus på integration och mångfald.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar