Maureen Hoppers

Kommunikationsansvarig på ÖppnaDörren

maureen.hoppers@axfoundation.se

+46 (0)72 540 54 00

Maureen har arbetat med internationell mobilitet, breddad rekrytering samt mångfalds- och integrationsfrågor i snart 20 år. Hon kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på Mångkulturellt Centrum. Tidigare arbetade hon på Svenska Institutet med kommunikation och varumärkesbyggande, i nära samarbete med UD, svenska högskolor och svenska företag i utlandet. Hon ansvarade då för nätverksbyggande verksamhet riktad mot internationella studenter.

Dessförinnan arbetade Maureen vid Södertörns högskola med varumärkesfrågor, kommunikation och breddad rekrytering. Maureen har en magisterexamen i historia. Hon har också studerat kommunikation vid Berghs School of Communication samt ledarskap och kommunikation vid Hyper Island. Hon sitter i styrelsen för Stockholms Konstnärliga högskola, Fanzingo, Project Playground, MeR Barnkultur (medgrundare) och är senior expert på mångfaldsfrågor för fackförbundet DiK. Sedan tidigare är Maureen engagerad i CinemAfrica.

På Axfoundation arbetar Maureen med särskilt fokus på integration & mångfald och ÖppnaDörren.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar