Viveka Risberg

Program Director

viveka.risberg@axfoundation.se

+46 (0)72 518 00 95

Viveka ansvarar för projekt inom området Social Hållbarhet som berör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor i leverantörsled samt etablerings- och mångfaldsfrågor i Sverige.

Viveka har arbetat med företagsansvar och hållbar utveckling från olika plattformar; på ett multinationellt bolag, i ideell sektor och nu på Axfoundation. Hon har fyra års fälterfarenhet i Sydasien med dagliga fabriksbesök och kapacitetshöjande projekt, där utbildning inom hantering med kemikalier, sandblästring och rättigheter var i fokus. Därefter var hon kanslichef och ansvarig utgivare på Swedwatch, en Sida-finansierad organisation som granskar företag utifrån internationella standards inom mänskliga rättigheter och miljö.

Viveka har en bakgrund inom kommunikation och har även varit social entreprenör och skrivit filmmusik. Hon sitter i en rådgivande kommitté för YH-utbildning i hållbarhet i Stockholms Internationella Handelsskola.

Viveka har i flera år blivit utnämnd till en av Sveriges viktigaste hållbarhetsprofiler och opinionsbildare av Aktuell Hållbarhet och Veckans Affärer.

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar