Pågående projekt: Miljö

Torsåker gård – utvecklingscentrum för hållbara livsmedel

Att den globala matproduktionen påverkar miljön i negativ riktning är antagligen inte en nyhet för någon. Jordbruksmark tar i...

Materialåtervinning av polyester

Plast har kommit att bli en av vår tids största miljöutmaningar. Den ekonomiska utvecklingen driver på en ökad efterfrågan...

Blockkedjan i livsmedelsledet

Axfoundation driver ett samverkansprojekt inom livsmedelsbranschen vars syfte är att gemensamt lära om och utvärdera blockkedjans möjligheter till ökad transparens...

RE:source-projekt för återvinning av plast

Global plastanvändning beräknas fyrdubblas under kommande sekel samtidigt som växande volymer av plastavfall har blivit ett globalt miljö- och...

Nudging för klimatsmarta val

Axfoundation stödjer mat.se att ”nudga” sina kunder mot klimatsmarta val. 25 procent av klimatpåverkan kommer från livsmedel. Studier visar...

Kartläggning av resursflöden

Under våren 2018 inleder Axfoundation ett arbete för att kartlägga de största resursflödena inom Axel Johnson-koncernens bolag. Kartläggningen ska...

Sojadialogen

Från och med 2018 tar Axfoundation över värdskapet för Sojadialogen från Världsnaturfonden WWF. Åtagandet innebär att Axfoundation kommer att...

Antibiotikakriterier inom livsmedelsproduktion

Vad kan vi tillsammans göra för att minska antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur och dessutom få övriga i branschen att...

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar