Tagg: Mat

  

Antibiotikakriterier inom livsmedelsproduktion

Penicillinet upptäcktes 1928 och anses vara en av årtusendets viktigaste upptäckt. Det används för att döda eller hämma bakteriers tillväxt och på rätt sätt och rätt plats är antibiotika livsnödvändigt….Läs mer

Pågående projekt
  

Torsåker gård – testgård för framtidens mat

Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara måltider Torsåker gård 30 km norr om Stockholms centrum har varit i familjen Ax:son Johnsons ägo sedan 2010. Till gården hör 127 ha odlingsmark, 180…Läs mer

  

Matmissionen – Nordens första sociala supermarket

Matmissionen är Nordens första sociala supermarket och öppnade i Rågsved söder om Stockholm i december 2015. På grund av brandskador fick butiken stänga tre månader senare. Tack vare att Willys…Läs mer

  

Material Gap

Material Gap är en seminarieserie som hålls årligen i samband med Stockholm Design Week och är öppen för alla. Syftet med Material Gap är att överbrygga glappet mellan materialforskningen och…Läs mer

  

EAT Stockholm Food Forum

EAT Stockholm Food Forum är en årlig konferens där över 650 globala ledare från vetenskap, politik och näringsliv delar kunskaper, diskutera utmaningar och möjligheter som knyter an till mat, hälsa…Läs mer

Tidigare projekt
  

Framtidens nötkött

Dagens globala livsmedelssituation är inte hållbar. Fördelningen av mat är ojämlik och livsmedel – i synnerhet kött – tillverkas ofta med ohållbara metoder. Nötkött har kommit särskilt i fokus genom…Läs mer

Tidigare projekt
  

Ekohjulet

Vad menas egentligen när man pratar om hållbar utveckling? Är det att kycklingen är ekologisk? Att fabrikerna inte använder barnarbetare? Att vattnet är rent och att kläderna inte är fulla…Läs mer

Tidigare projekt
  

2012 Closing the Material Gap – Behave!

Fokus på nya material och deras egenskaper. Föreläsare: Arik Levy, designer; Marie-Louise Ainalem, forskare European Spallation Source/ESS AB; Tom Dixon, industridesigner; Fredrika Gullfot, forskare och VD Simris Alg.

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar