Antibiotikakriterier inom livsmedelsproduktion

Penicillinet upptäcktes 1928 och anses vara en av årtusendets viktigaste upptäckt. Det används för att döda eller hämma bakteriers tillväxt och på rätt sätt och rätt plats är antibiotika livsnödvändigt.

Överanvändning av antibiotika kan dock leda till att många bakterier utvecklar resistens, motståndskraft, och immunitet. Medicinen biter helt enkelt inte längre. Överanvändning av antibiotika är idag ett stort problem. Både Världshälsoorganisationen (WHO) och Smittskyddsinstitutet anser att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa.

Jakten på billigt kött en orsak till antibiotikaresistens

Ju mer antibiotika som finns ute i miljön, desto större fördel för de antibiotikaresistenta bakterierna. Antibiotika kommer ut i naturen genom att människors urin och avföring går genom reningsverken och hamnar i vattendragen. Stora utsläpp sker också från produktionsanläggningar i utvecklingsländer. Antibiotikan hamnar även i naturen via djurhållningen. Två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur i jakten på billigt kött.

När bakterierna väl blivit resistenta överförs de från människa till människa, från människa till djur, från djur till människa och från djur till djur.

Eftersom den största antibiotikaanvändningen idag finns inom djurhållningen, har alla aktörer inom livsmedelskedjan ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens hos de livsmedelsproducerande djuren minimeras. Friska djur och god hygien är grunden för ett minimerat behov av antibiotika i djurhållningen. Genom förebyggande djurhälsovård, omfattande god djurmiljö, god skötsel, lämpligt djurmaterial och fullvärdigt foder minskas risken för sjukdomsutbrott, vilket gynnar både djurs och människors hälsa.

Kravlista för minskad användning

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har Axfoundation utvecklat en tydlig lista med krav som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Vi arbetar med att sprida dessa kriterier inom den svenska dagligvaruhandeln och foodservice, nationella och internationella organ och myndigheter för att uppnå en transformativ förändring.

Arbetet har bland annat lett till att medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel – Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, Lidl och Livsmedelshandlarna – gemensamt har tagit fram ett ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Här ingår fyra krav:

  1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten ska kunna uppvisas. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori, ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

Svensk Dagligvaruhandels medlemmar strävar dessutom efter att påverka sina leverantörer av andra varumärken att följa dessa kriterier.

 

Kriterierna inspirerar nationellt och globalt

Arbetet som Axfoundation har bedrivit under flera år har inspirerat flera andra viktiga initiativ för minskad användning av antibiotika. I maj 2016 lanserade Världsnaturfonden Sverige (WWF) Köttguiden, som riktar sig till konsumenter. Axfoundations antibiotikakriterier ligger till grund för de urvalskriterier som finns i guiden.

På global nivå har kriterierna inspirerat expertorganisationen ReaAct, som de senaste tio åren har jobbat med påverkansarbete kring antibiotikaresistens i en global nätverksstruktur.  ReAct har utvecklat en Toolbox på humansidan. Axfoundations antibiotikakriterier har bidragit till en vidareutveckling av Toolboxen att också innefatta djurhälsovård, miljö och jordbruk. Världshälsoorganisationen (WHO) har i sin tur antagit ReActs Toolbox och sprider den globalt med syftet att den ska implementeras i nationella antibiotikastrategier – ett stort kliv framåt.

Axfoundation bedriver ett kontinuerligt informations- och påverkansarbete kring hotet om antibiotikaresistens och möjliga lösningar. Tillsammans med EAT Initiative har vi inom ramen för Stockholm Food Forum genomfört ett flertal seminarier och samtal fokuserade på antibiotikaresistens och livsmedel.

Antibiotikafrågan in i EU-parlamentet

I september 2016 tog vi steget till EU då ett seminarium genomfördes i Europaparlamentet, ett avstamp inför ett FN-möte i slutet av samma månad. Seminariet arrangerades tillsammans med Alde, Alliance for Liberals and Democrats European Group och Fredrik Federley (C). Syftet var att visa på olika perspektiv som krävs och som måste finnas med för att driva denna komplexa fråga.

Europeiska Kommissionen representerades av Koen Van Dyck, European Commission – Directorate General for Health and Food Safety. Van Dyck lyfte vikten av de olika initiativ som pågår i världen för att vända den ökande antibiotikaresistensen, bland annat Innovative Medicines Initiatives projekt New Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB).  Retailsidan representerades av Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, som berättade om det ställningstagande som Axfood och övriga företag inom Svensk Dagligvaruhandel gjort genom kritierina. Domeij tryckte också på vikten av att antibiotikafrågan sätts högt upp på agendan i de internationella handelsförhandlingarna.

Antibiotikaexperten Christina Greko från Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) talade om vikten av att inte ge antibiotika till djur som är friska. Enligt Greko är riskerna med de ”antibiotikafria” märkningar som växer fram att man tummar på djurvälfärdsfrågorna.  Hon menade att det går att komma långt i minskad användning av antibiotika genom god rådgivning och täta samarbeten mellan bonde, veterinär och andra djurhälsoexperter.

Örjan Brinkman, ordförande i Europeiska konsumentföreningen, BEUC, berättade om föreningens pågående informationskampanj med konsumenter som målgrupp.  Mattias Espert som är skånsk grisbonde och vice ordförande i Grisföretagarna lyfte vikten av samarbete mellan bonde och veterinär. Espert menade att det går att vara konkurrenskraftig trots den strikta lagstiftning vad gäller antibiotika och djurhållning som gäller i Sverige.

Axfoundation fortsätter sitt löpande arbete med antibiotikaresistensfrågan. Under hösten 2016 utvecklas dialogen med Visita, Kött & Charkföretagen samt Upphandlingsmyndigheten.

För mer information, kontakta carolina.sachs@axfoundation.se

Antibiotikaspaning – Nyhetsbrev

Jenny Lundström är veterinär och en av experterna i vårt arbetet med antibiotika i livsmedel. Varannan vecka sammanställer Jenny ett nyhetsbrev om antibiotika i livsmedel som vi publicerar här på vår hemsida.

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet: Antibiotikaspaning vecka 8-9

Vill du få kommande nyhetsbrev direkt till din inbox?

Anmäl dig här:


 

Här finns tidigare nyhetsbrev:

2017_Antibiotikaspaning vecka 4-5

2017_Antibiotikaspaning vecka 2-3

Antibiotikaspaning vecka 48-49

Antibiotikaspaning vecka 46-47

Antibiotikaspaning vecka 44-45.

Antibiotikaspaning vecka 42-43

Antibiotikaspaning vecka 40-41

Antibiotikaspaning vecka 38-39

Antibiotikaspaning vecka 36-37

Antibiotikaspaning vecka 34-35

Antibiotikaspaning vecka 32-33

Antibiotikaspaning vecka 23-24

Antibiotikaspaning vecka 21-22

Antibiotikaspaning vecka 19-20

Antibiotikaspaning vecka 17-18

Antibiotikaspaning vecka 15-16

Antibiotikaspaning vecka 13-14

Antibiotikaspaning vecka 11-12

Antibiotikaspaning vecka 9-10

Antibiotikaspaning vecka 7-8

Antibiotikaspaning vecka 5-6

Antibiotikaspaning vecka 3-4

Antibiotikaspaning vecka 1-2, 2016

Antibiotikaspaning vecka 50-51

Antibiotikaspaning vecka 48-49

Antibiotikaspaning vecka 46-47

Antibiotikaspaning vecka 44-45

Antibiotikaspaning vecka 42-43

Antibiotikaspaning vecka 40-41

Antibiotikaspaning vecka 38-39

Antibiotikaspaning vecka 36-37

Antibiotikaspaning vecka 34-35

Antibiotikaspaning vecka 32-33

Antibiotikaspaning vecka 20-21

Antibiotikaspaning vecka 18-19

Antibiotikaspaning vecka 16-17

Antibiotikaspaning vecka 14-15

Antibiotikaspaning vecka 12-13

Antibiotikaspaning vecka 10-11

Antibiotikaspaning vecka 8-9

Antibiotikaspaning vecka 6-7

Antibiotikaspaning vecka 4-5

Antibiotikaspaning vecka 2-3

Antibiotikaspaning vecka 50-51

Antibiotikaspaning vecka 48-49

Antibiotikaspaning vecka 46-47

Antibiotikaspaning vecka 44-45

Antibiotikaspaning vecka 42-43

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar