Risodling i Pakistan

Basmati betyder väldoftande på hindi och har fått ge namn åt den mest smakrika rissorten som finns. Basmatikornen har odlats i århundraden i Indien och Pakistan där de har blivit något av stommen till det lokala jordbruket, särskilt i Punjabregionen som sträcker sig över båda länderna. Härifrån kommer Axfoods eget märke Garant basmatiris. Dessvärre saknar många risodlare i dagsläget kunskap om anställdas rättigheter och om hållbara odlingsmetoder. Vi har därför, tillsammans med Axfood och deras största risleverantör initierat ett projekt för hållbar risodling med målet att stärka risböndernas position.

Vi ska rikta extra uppmärksamhet mot kvinnorna som arbetar på fälten och stärka kvinnors ekonomiska ledarskap. Projektet har som målsättning att påverka omkring 900 familjer i tio byar. Målet är att bönderna ska få utbildning i odlingsteknik och arbetarna få acceptabla och jämställda arbetsvillkor.

Projektet bygger på en förstudie som Axfoundation och Axfood gav Oxfam i uppdrag att göra på hösten 2015. En workshop hölls lokalt i Pakistan med en spridd blandning deltagare, inte minst kvinnliga risarbetare. Oxfam presenterade sin kartläggning av villkoren kring risodling i Pakistan under våren 2016.

Rapporten visade att kvinnor från låga kast inom det pakistanska kastsystemet som arbetar inom risodlingen i Punjab löper hög risk att utsättas för diskriminering, lägre lön och sexuella trakasserier. Även om den pakistanska regeringen kommit överens om en lägstalön på 1 200 rupies efterlevs den inte alltid. Istället sätts lägstalönen av en så kallad ”labour contractour”, som fungerar som en arbetsgivare för risodlarna. Att priset på ris har gått ner de senaste åren försvårar också för jordbrukarna att få lönsamhet i sin produktion, eftersom de fortfarande har samma stora utgifter som tidigare. Många risodlare är därför skuldsatta.

Småböndernas ställning kan stärkas genom samordning i odlarorganisationer. De ska också få mer kunskap om kvalitet och marknad samt utbildning i hållbara och moderna jordbruksmetoder. Projektet syftar även till att förbättra villkoren för säsongsarbetare och motverka exploaterande arbetsförhållanden, diskriminering och trakasserier av kvinnor. Oxfam och deras lokala samarbetspartner är vana att arbeta med att stärka och organisera bönder på ett inkluderande sätt, så att även kvinnorna involveras och får ta del av utvecklingen.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar