Risodling i Pakistan

Leverantörskedjan för ris är snårig, med många mellanhänder. Jordbrukarna som odlar riset är ofta fattiga och mindre kunniga om krav kring kvalitets- och kostnadskontroll. Axfoundation arbetar med att förbättra risböndernas villkor i Punjabprovinsen i Pakistan. Där odlas bland annat Axfoods eget märke Garant basmatiris. Att odla ris är arbetskrävande och risbönderna i Punjab jobbar enligt gamla metoder där allt arbete sker för hand med start tidig morgon. Det är vanligt förekommande med barnarbete, tvångsarbete och andra svåra villkor för risbönder och arbetare på fälten i allmänhet, och för kvinnor och barn i synnerhet. Vatten-, kemikalie- och miljöaspekter är också en del av riskbilden.

Att använda maskiner för plantering och skörd är en kostsam investering som bönderna av ekonomiska skäl därför avstår. Dessutom har den pakistanska regeringen avböjt att stötta risbönderna med ekonomiska hjälpmedel. Odlingen planeras efter säsong och rikliga flöden av vatten vid fel tillfälle kan medföra stora förluster för odlarna. Det kan ta upp till fem år för jordbrukaren att betala av den skuld som dessa ofta har till speciella mellanhänder, så kallade ”ahrti”.

På hösten 2015 gavs Oxfam i uppdrag av Axfoundation och Axfood att göra en förstudie och en workshop lokalt i Pakistan med en spridd blandning deltagare, inte minst kvinnliga risarbetare. Oxfam Novib (Nederländerna) och Oxfam Pakistan presenterade sin kartläggning av villkoren kring risodling i Pakistan under våren 2016.

Rapporten visar att kvinnor från låga kast inom det pakistanska kastsystemet som arbetar inom risodlingen i Punjab löper hög risk att utsättas för diskriminering, lägre lön och sexuella trakasserier. Även om den pakistanska regeringen kommit överens om en lägstalön på 1 200 rupies efterlevs den inte alltid. Istället sätts lägstalönen av en så kallad ”labour contractour”, som fungerar som en arbetsgivare för risodlarna. Att priset på ris har gått ner de senaste åren försvårar också för jordbrukarna att få lönsamhet i sin produktion, eftersom de fortfarande har samma stora utgifter som tidigare. Många risodlare är därför skuldsatta.

Steg för steg är målet att förbättra arbetsförhållandena inom basmatiodling i Pakistan. Det kan vi göra genom att samarbeta med gräsrötter och strategiska leverantörer, som både har inflytande och intresse av hållbara odlingsmetoder och schyssta arbetsvillkor. Målet är att bönderna ska kunna organisera sig, få utbildning i odlingsteknik och få acceptabla arbets- och jämställda levnadsvillkor.

Vid frågor, kontakta viveka.risberg@axfoundation.se 

Foto: Oxfam, Punjab dec 2015

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar