Migrantarbetare i Thailand

I Thailand arbetar fler än 3 miljoner män och kvinnor som kommer från Myanmar, Kambodja och Laos. De flesta av dem är från Myanmar (Burma), ett land som efter lång tid som militärdiktatur har en utbredd fattigdom och erbjuder få jobb. Thailand i sin tur har ett stort behov av arbetskraft. Matindustrin är en viktig sektor och Thailand en stor exportör av fisk, kyckling, färdigmat, konserver och torkad frukt till Europa, bland annat till Axfood och Martin & Servera.

På grund av korruption och svaga regelsystem är migrantarbetare särskilt utsatta för risk för trafficking och diskriminering. Internationella rapporter har kritiserat den thailändska fiske- och skaldjursindustrin vilket även lett till starka påtryckningar från EU och köpande företag. Även fruktkonservs- och kycklingindustrin har genererat rapporter om missförhållanden. Den thailändska regeringen har på senare tid vidtagit åtgärder för förbättringar för migrantarbetarna. Däremot är det mycket svårt att rapportera missförhållanden, då förtal är ett brottmål och yttrandefriheten ytterligare inskränks via en datorbrottslag som gör aktiviteter på sociala medier åtalbara.

Axfoundation är engagerade i frågan för att undersöka och driva på initiativ som kan stärka migrantarbetarnas rättigheter och förbättra deras arbetsvillkor i Thailand. På försommaren 2016 besökte Axfoundation och Axfood tillsammans med leverantörer ett antal fabriker och en migrantarbetarorganisation i centrala Thailand och i Rangoon i Myanmar. Syftet var att  få en tydligare bild av problemen i de egna leverantörsleden, och kartlägga de nationella regelsystem och lagar som gäller – det finns ett flertal som överlappar varandra.

Axfoundation driver frågan vidare på ett bredare plan för svenska livsmedelsaktörer med värdekedjor i Thailand. ”Employers Pays Principle”, som går ut på att arbetsgivaren ska stå för alla rekryteringskostnader, är ett av flera initiativ som på både kort och lång sikt kan förändra situationen för migrantarbetare i Thailand. Andra processer som kan leda till förbättringar är hållbara inköpsprocesser, aktiv dialog med leverantörer, effektiva och transparenta audits och träning på fabriksnivå.

Efter ett knappt års påverkansarbete bestämde sig 14 nordiska livsmedelsföretag på Axfoundations initiativ att gå samman i ett pilotprojekt. Genom ed tech-företaget Quizrr kommer en träningsmodul att utvecklas särskilt för Thailand, med fokus på migrantarbetarfrågan och etisk rekrytering. Verktyget beräknas vara klart i årsskiftet 2017-2018. I styrgruppen sitter Axfood, Axfoundation, Coop och ICA.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar