Migrantarbetare i Thailand

I Thailand arbetar fler än 3 miljoner män och kvinnor som kommer från Myanmar, Kambodja och Laos. De flesta av dem är från Myanmar (Burma), ett land som efter lång tid som militärdiktatur har en utbredd fattigdom och erbjuder få jobb. Thailand i sin tur har ett stort behov av arbetskraft. Matindustrin är en viktig sektor och Thailand en stor exportör av fisk, kyckling, färdigmat, konserver och torkad frukt till Europa, bland annat till Axfood och Martin & Servera.

På grund av korruption och svaga regelsystem är det vanligt att migrantarbetare diskrimineras, luras och sätts i skuld till illegala rekryteringsagenter eller ohederliga arbetsgivare. De värsta rapporterna har handlat om fiske- och skaldjursindustrin där trafficking, slaveri, kidnappning och till och med mord sker systematiskt. På senare år har även fruktkonservs- och kycklingindustrin genererat rapporter om usla arbetsvillkor.

Diskriminering, korruption och svag lagstiftning är systemiska frågor som tar tid att förändra. Dock har stater och företag som handlar med Thailand möjlighet att sätta press på thailändska myndigheter – och att ställa krav på partners och leverantörer, för förbättrade villkor för migrantarbetare.

Axfoundation är engagerade i frågan för att undersöka och driva på initiativ som kan stärka migrantarbetarnas rättigheter och förbättra deras arbetsvillkor i Thailand. På försommaren 2016 besökte Axfoundation och Axfood tillsammans med leverantörer ett antal fabriker och en migrantarbetarorganisation i centrala Thailand och i Rangoon i Myanmar. Syftet var att  få en tydligare bild av problemen i de egna leverantörsleden, och kartlägga de nationella regelsystem och lagar som gäller – det finns ett flertal som överlappar varandra.

Axfoundation driver frågan vidare på ett bredare plan för svenska livsmedelsaktörer med värdekedjor i Thailand. “Employers Pays Principle”, som går ut på att arbetsgivaren ska stå för alla rekryteringskostnader, är ett av flera initiativ som på både kort och lång sikt kan förändra situationen för migrantarbetare i Thailand. Andra processer som kan leda till förbättringar är hållbara inköpsprocesser, aktiv dialog med leverantörer, effektiva och transparenta audits och träning på fabriksnivå.

Vid frågor, kontakta viveka.risberg@axfoundation.se

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar