Tiggande EU-migranter och deras barn

Vi möter dem dagligen, de sitter utanför våra butiker och i gathörnen. Vi kanske säger hej och ger dem en slant och så skyndar vi snabbt förbi och fortsätter med våra liv. Men varje tiggande man och kvinna har sin egen historia och många av dem har barn som lämnats kvar i hemlandet.

Man räknar med att det finns 350 000 barn i Rumänien som har en eller flera föräldrar som lämnat landet på jakt efter försörjning. I Sverige finns runt 4 000 tiggande EU-migranter, många av dem från Rumänien. Utan föräldrastöd är barnen extremt utsatta. Skolgång och hälsa kan bli lidande och risken ökar att barnen utnyttjas för tvångsarbete eller trafficking.

I Sverige både startar och utförs arbetet inom Stockholms Stadsmissions verksamhet Crossroads, ett informations- och rådgivningscenter för EU-migranter, där föräldrar identifieras och motiveras till återförening med sina barn på hemmaplan. I Rumänien möter sedan SOS Barnbyars socialsekreterare upp med långsiktiga stödinsatser som skapar förutsättningar för att familjerna fortsättningsvis ska kunna leva tillsammans.

– Många av de rumänska romer vi har kontakt med kommer hit i ren desperation. De ser inget annat val än att resa hit i hopp om arbete för att försörja sin familj. Men det vi ser är att många har svårt att få jobb på grund av en rad olika barriärer, såsom språkliga, kulturella eller att man saknar rätt utbildning. Då återstår tyvärr bara tiggeriet som en sista utväg till laglig försörjning, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Samarbetet är ett treårigt pilotprojekt som möjliggörs med hjälp av Hemköp och Axfoundation. Projektet syftar till att återförena ett 30-tal familjer genom ett familjestärkande program – i både Stockholm och Rumänien.

– Vi vill vara en positiv kraft i samhället och eftersom vi möter denna målgrupp dagligen vill vi försöka att hjälpa dem på det sätt vi kan. Därför är detta projekt, där vi tillsammans med våra kunder gör det möjligt att inte bara hjälpa för dagen utan hitta en långsiktig modell som bygger på att föräldrar inte ska behöva resa från sina barn, ett sätt att omsätta våra värderingar till handling, säger Thomas Gäreskog, vd på Hemköp.

Vid frågor, kontakta viveka.risberg@axfoundation.se

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar