ÖppnaDörren

Axfoundation är inkubator för den långsiktiga etablerings- och integrationssatsningen ÖppnaDörren som lanserades i november 2015 som ett led i vårt arbete med etablering, integration och mångfald.

Den långsiktiga målsättningen med ÖppnaDörren är att bidra till möten mellan etablerade och nya svenskar som alla behöver bredda sina nätverk och lära känna personer som har en annan bakgrund än de själva. Flera rapporter lyfter fram just vikten av möten för etableringen, här finns tre rapporter som vi rekommenderar: ”Att vara med i leken” – En rapport nationalekonomen Ingvar Nilsson i samarbete med Fryshuset med fokus på vinsterna av förkortad tid för etablering på arbetsmarknaden samt ”Nätverkens betydelse för integration” -av Lars Trägårdh.

Vi tror att det fysiska mötet är en av nycklarna till förståelse och en förutsättning för att bryta den ökande segregationen i Sverige. Vi tror också att tröskeln för engagemang för etablerade svenskar måste vara låg för att många ska våga ta steget men också för att många har ont om tid. Därför är ÖppnaDörren ett initiativ där Axfoundation samlat fyra organisationer som underlättar för människor att träffas och skapa kontakter genom aktiviteter som inte tar mer än några timmar att genomföra.

Sedan maj 2017 medfinansieras ÖppnaDörrens arbete av Europeiska socialfonden, ESF. Fram till våren 2020 kommer vi fokusera på att skapa möten på individnivå mellan nyanlända och etablerade svenskar i 10  utvalda kommuner i Sverige. Målet är att 3.300 möten skall äga rum under projekttiden och vi kommer att satsa stort på lokal samverkan med kommuner, arbetsförmedling, intresseorganisationer och arbetsgivare.

Sju av tio jobb förmedlas genom kontakter. Axfoundations egna verksamhet Yrkesdörren fokuserar på att matcha etablerade och nya svenskar baserat på branscherfarenhet och yrkesroll för att bredda yrkesnätverken som kan leda till jobb eller praktik.

  • Yrkesdörren breddar våra professionella nätverk. De är absolut avgörande för vårt yrkesliv eftersom 7 av 10 jobb skapas genom kontakter. Tanken är att paren ses under en dryg timme och utbyter erfarenheter om hur arbetsmarknaden fungerar i branschen och vilka sociala koder som gäller i den. Målet med mötet är också att man öppnar ytterligare två dörrar för varandra, kontakter som i sin tur öppnar två nya dörrar, som i sin tur öppnar ytterligare dörrar och så vidare i samma takt som nätverket växer. http://www.yrkesdörren.se/

ÖppnaDörrens samarbetspartners är:

  • Kompisbyrån som hjälper människor från olika bakgrunder att mötas på fritiden. Det gör dem genom att skapa möten i vardagen mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur.  http://www.kompisbyran.se/
  • Invitationsdepartementet verkar för minnesvärda måltider och nya middagssällskap. Svensktalande personer bjuder hem människor, som flyttat hit från andra länder och studerar svenska, på middag eller vice versa. Inget konstigare än mat, språk och möte. http://www.invitationsdepartementet.se
  • Svenska med Baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen. I grupper bestående av föräldralediga arbetar de för att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska. Med samtal, joller och skratt som metod! www.svenskamedbaby.se

ÖppnaDörren i media.

Följ även våra partners Kompis SverigeSvenska med Baby och Invitationsdepartementet i media.

Delar av ÖppnaDörren medfinansieras av:

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar