Quizrr ökar kunskapen bland anställda

Många företag med leverantörer i Asien brottas med sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter i hela ledet. Det är inte givet hur man gör det i länder som inte tillåter föreningsfrihet och sätter minimilöner som ligger långt under levnadslönenivåer. Genom sina uppförandekoder har företag i Europa och USA försökt fylla i luckor och ställa krav på sina asiatiska leverantörer, men tiden har visat att kod och kontroll inte räcker. Låga löner, övertid och trakasserier är fortfarande vanligt förekommande i produktionsfabrikerna.

Nyckeln till framgångsrikt leverantörsarbete tror vi är att involvera dem det handlar om: de anställda. Det svenska ed tech-företaget Quizrr har riktat in sig på att lösa uppgiften med att höja kunskapen bland anställda på fabriker i Asien. Quizrr är utvecklat av specialister med lång erfarenhet av leverantörsarbete i Kina och Bangladesh och bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier. Efter varje film följer ett antal frågor, en quiz, som användaren får svara på individuellt eller i grupp. Resultatet samlas i en databank och visas som statistik tillgänglig för leverantören och det köpande företaget. I de flesta fall delar köparen och leverantören på kostnaden men det varierar från fall till fall.

Quizrr finns i flera versioner, en basvariant om rättigheter och skyldigheter och en version om dialog mellan parter på arbetsplatsen. Dessa processer är oerhört viktiga i en tid då förenings- och yttrandefriheten är hotad i många länder, inte minst i Asien.

Axfoundation stödjer Quizrr genom att erbjuda subventionerade startlicenser för bolagen i Axel Johnson Gruppen. Åhléns, Kicks, Axfood, Filippa K, AxLoad och Martin & Servera använder Quizrr på över 20 fabriker i Kina.

Det långsiktiga målet är transformativ förändring mot socialt hållbar produktion. Det innebär jämställdhet, föreningsfrihet, god hälsa och säkerhet samt motsvarande levnadslöner i alla företags värdekedjor.

www.quizrr.se

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar