Torsåker gård – testgård för framtidens mat

Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara måltider

Torsåker gård 30 km norr om Stockholms centrum har varit i familjen Ax:son Johnsons ägo sedan 2010. Till gården hör 127 ha odlingsmark, 180 ha skog och 14 ha bete. Nu vill familjen genom Axfoundation använda gården till att skapa ett utvecklingscentrum för framtidens hållbara måltider.

Torsåker ska bli en katalysator för verksamheter som bidrar till att utveckla den svenska framtida hållbara produktionen, innovationen, kunskapsöverföringen, produktutvecklingen och konsumtionen av mat.

Med måltiden som slutdestination vill vi bidra till att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara produkter som för utvecklingen framåt. Verksamheten ska ha nära koppling till forskning och företag och innehålla såväl teori som praktik.

Genom att fokusera på de områden där miljömässig hållbarhet, ätkvalitet och näringsinnehåll överlappar och förstärker varandra, tror vi att vi kan bidra till att göra morgondagens livsmedelsprodukter både bättre och godare. Torsåker blir en samlande plats där bönder, företagare, entreprenörer och forskare möts för att testodla, föda upp, förädla och utveckla nya livsmedel, ny mat och nya måltider.

Torsåker ska:

  • vara en mötesplats för inspiration, företagsutveckling, forskning, råvaror och måltider med fokus på hållbar livsmedelsproduktion
  • driva en verksamhet som med goda exempel kan visa på en ny naturligt hållbar livsmedelsproduktion av hög kvalitet
  • utveckla naturligt hållbara processer och främja hållbar livsmedels- och landsbygdsutveckling
  • identifiera samt utveckla naturligt hållbara företag, råvaror och produkter, konkretisera dem och göra dem tillgängliga för så många som möjligt

Vi håller nu på att välja ut de områden som vi initialt kommer att fokusera på.

För mer information om Torsåkerprojektet, kontakta Madeleine Linins Mörner på 0709-50 35 35 eller madeleine.morner@axfoundation.se.

 

 

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar