Efter ett år i Pakistan – vad har hänt?

2018-01-31: På projektvisit i Pakistan! Nu vet vi att det ger resultat. Kvinnorna leder möten, utgör hälften av de nybildade bondeorganisationerna och männen tycker dessutom det är bra. Det blir…Läs mer