Hållbarhet för barn & unga

De som är barn och unga idag är de som kommer att ärva jorden imorgon. Vi behöver engagera dem i alla aspekter av en hållbar utveckling om vi ska få ordning på framtiden. Att individen ges möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör honom eller henne, är nödvändigt för en demokrati. Det är också nödvändigt för att skapa engagemang och tro på den egna förmågan. Om vi ska få till stånd en varaktig hållbar utveckling måste vi ha med oss barnen och ungdomarna i det arbetet.

Miljö

Inom detta område fokuserar vi framförallt på projekt som syftar till att väcka kunskapslust och intresse för miljön.

Många unga uppfattar miljöfrågor som någonting skrämmande och utanför den egna påverkan, där smältande isar, flodvågor och utrotningshotade arter dominerar mediabilden. Vi vill därför närma oss området på ett lustfyllt, undersökande och lösningsorienterat sätt.

För de yngre barnen arbetar vi uteslutande med konkreta och praktiska projekt som syftar till att bygga kunskap, närhet och respekt för naturen. Detta kan ske både i och utanför skolan.

För de något äldre handlar vårt arbete framför allt om att tillsammans med lämpliga samarbetspartners erbjuda unga människor kunskapen och verktygen som gör det möjligt för dem att agera på ett sätt som bidrar till en mer hållbar värld.

Social hållbarhet

Området social hållbarhet har en nära koppling till Axfoundations arbete kring mångfald och integration. Vi prioriterar projekt som fokuserar på att minska utanförskap och öka ungas möjlighet till samhällspåverkan. Detta är ofta knutet till större kunskap om samhällets demokratiska processer, rätten till en bra skola och möjlighet till jobb.

Våra samarbetsorganisationer har gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta tillsammans med unga, och vet hur man väcker engagemang och skapar drivkraft. När man känner att man kan påverka sitt liv och sitt sammanhang upplever man ofta framtiden i ljusare färger.

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar