För företag inom Axel Johnson Gruppen

Vi tror på företagande som förändringskraft. En stor del av vår verksamhet sker i samarbete med bolagen inom Axel Johnson Gruppen.

Vårt arbete med gruppens verksamheter kan se olika ut. Avgörande är vad vi gemensamt tror är den bästa lösningen för att nå det uppsatta målet. Det kan handla om finansiering av ett pilotprojekt, ett rundabordssamtal med experter för att öka kunskapen kring en viss fråga, utveckling av en branschpraxis, nätverk och kontakter eller analyser som är centrala för att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Till exempel. Gemensamt är att projektet/insatsen ska vara nytänkande, handfast och praktiskt med potential att öka bolagets lönsamhet och/ eller förbättra kunderbjudandet. Det är därmed alltid frågor som är strategiskt centrala för att accelerera arbetet med hållbart företagande.

Det här kan vi hjälpa till med

  • Bollplank och nya infallsvinklar: Vi kan hållbarhet och hjälper gärna till i diskussionen.
  • Process och projektledning: Vi kan i vissa projekt även bidra med process- och projektledning.
  • Kunskapshöjande insatser: Vi arrangerar seminarier, workshops och rundabordssamtal på teman  som efterfrågas av gruppens verksamheter.  Vi arbetar alltid i nära samarbete med  relevanta experter inom aktuellt område.
  • Finansiering: Vi stödjer utvecklingsprojekt inom hållbarhet som ligger utanför bolagets ordinarie hållbarhetsarbete.
  • Nätverk och kontakter: Vi har ett stort nätverk av hållbarhetsexperter och forskare. Vi har dessutom bra koll på bolagens hållbarhetsarbete och kan överföra kunskap och öppna dörrar.

Hör av dig

De flesta av våra projekt börjar med ett samtal, inte med en färdig projektansökan, så hör av dig till oss så pratar vi igenom din idé. Kontaktuppgifter till oss på kansliet hittar du på sidan kontakt.

Exempel på projekt

Klicka på bilderna nedanför att läsa mer om några av de projekt vi arbetar med tillsammans med verksamheterna inom gruppen.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar