Antibiotikaresistens – hot och rot

Antibiotika är ett av våra absolut viktigaste läkemedel – både för människor och djur. Idag används det ofta i för stor utsträckning inom djuruppfödning. I flera delar av världen ges antibiotika t o m direkt i foder för att öka tillväxten hos djur som senare ska slaktas. Bakterier har en förmåga att bli resistenta, motståndskraftiga, mot antibiotika om användningen är för stor. Ju fler bakterier som blir antibiotikaresistenta desto sämre fungerar antibiotika som läkemedel – både för djur och människor. Detta händer redan.

Christina Greko är veterinär- och antibiotikaexpert på Statens veterinärmedicinska anstalt. Vi mötte henne i ett samtal om antibiotikaresistens.

Anders Bjers

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar