Eldsjälar viktigare än stark arbetsmarknad

”Lite skinn på näsan och lite perspektiv skulle inte skada.” Professor Karl Wennberg menar att förutsättningarna att få ordning på flyktingkrisen är avsevärt bättre idag än tidigare. Hans forskning visar också att det inte är en stark arbetsmarknad som är främsta framgångsfaktorn på kommunnivå när det gäller att skapa jobb för nyanlända. Den mänskliga faktorn är viktigare, det är genom målinriktade individer som knyter ihop språkinlärning, pendling och näringsliv som jobb skapas. Vi mötte Wennberg i ett samtal efter seminariet ”Från invandring till vinnvandring – om migrationens värdeskapande” på Handelshögskolan i samarbete med Misum den 22 mars 2016.


Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar