Företag är bryggan till hållbar utveckling

Professor Jeffrey Sachs leder FN:s Sustainable Development Solutions Network som nyligen lanserats. Företag är i fokus för nätverket eftersom de har konkreta tekniska lösningar, kunskaper, ledarskap och ofta global närvaro. Behoven är att snabbare skapa lösningar för en hållbar planet och livsstil för människor. Företag måste bli en del av bryggan till en hållbar värld. Vi mötte Jeffrey Sachs i ett engagerat samtal under hans besök i Stockholm.

Jeffrey Sachs ledde även arbetet med att skapa och etablera FNs åtta Milleniemål. Nu blickar Professor Sachs framåt och ser tydligt behov av färre legala förhandlingar och mer praktiska lösningar för att möta och hantera dramatiska konsekvenser av klimatförändringar som han menar att vi står inför.

Anders Bjers

 

Fakta: Jeffrey Sachs är Professor i Ekonomi och leder the Earth Institute på Columbia University, USA. Han är även speciell rådgivare till FN:s General Sekreterare.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar