Kemikalier som påverkar liv

Medvetenheten ökar om hur kemikalier påverkar det mesta i våra liv. Men fortfarande är det mycket kvar att göra både på ett personligt plan och på ett globalt för att användningen av kemikalier görs på ett hållbart sätt. Professor Åke Bergman är en av Sveriges och världens ledande experter på området miljökemi.

Vi mötte honom för ett samtal om hur man kan påverka kemikaliernas inverkan i våra liv. Om hur kemikalier påverkar nästan allt vi köper och hur vetenskap och näringsliv kan samverka för ökad hållbarhet.

Anders Bjers

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar