Matchar mångfald och styrelseplatser

Cathy Winter är chef för Maytree Foundations projekt DiverseCity OnBoard. Det är ett kanadensiskt projekt som arbetar för att säkerställa att styrelser i ideella och offentliga organisationer representerar befolkningen de tjänar. Mångfald är en nyckelfaktor för att få välfungerande styrelser. Projektet samlar kvalificerade kandidater med utländsk bakgrund och hjälper organisationer komma i kontakt med lämpliga potentiella ledamöter. Hittills har över 700 ledamöter tillsats med hjälp av DiverseCity OnBoard och fler än 650 organisationer deltar.

Anders Bjers

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar