Uppvärdera naturens verkliga värden

Att värdera naturen och dess rätta värden på nya sätt och dessutom omfatta alla de resurser som vi ofta tar för givna, det är avgörande, menar ekonomen Pavan Sukhdev. Han är bankiren som blev FN-expert och som idag verkar som fristående konsult med fokus på just nya ekonomiska värderingar av naturens alla tillgångar. Pavan Sukhdevs klarsynthet är inspirerande men ger också tydliga signaler att våra värderingar av naturen måste omformas i grunden. Vi mötte Pavan Sukhdev i Stockholm vid 3rd Nobel Symposium on Global Sustainability.Anders Bjers

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar