Perennt istället för plöjt

Anna Westerbergh är docent i genetik och växtförädling på SLU. Hon berättar om hur odling av fleråriga sädesslag kan bidra till att minska jordbrukets miljö- och klimatpåverkan.

Intervjun gjordes i samband med Axfoundations arrangemang Sanning och konsekvens på Fotografiska den 10 oktober 2017. Intervjun är filmad av Irene Lopez/Fanzingo.

#Anna Westerberg, #Axfoundation, #jordbruk, #klimat, #odling, #perenner, #sädesslag, #SLU, #vete

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar