Hållbar palmolja åt världen!

RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil bildades 2004. Huvudsyftet är att främja tillväxt och användning av hållbara palmoljeprodukter genom gemensamma standarder för branschen. Vi träffade Julianne Morley som är europeisk chef för information och engangagemang på RSPO för ett samtal om hållbar palmolja och tillståndet i världen i det perspektivet.


Anders Bjers

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar