Svenska med Baby – föräldrar öppnar Sverige

Svenska med Baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen. I grupper bestående av föräldralediga arbetar de för att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska. Möt Anna Libietis i ett samtal om hur ömsesidiga möten, joller och lek kan användas som metod för att skapa ett öppnare Sverige.

 

Svenska med baby får stöd från Axfoundation för att sprida och utveckla verksamheten och är en del av Axfoundations projekt ÖppnaDörren som syftar till att bredda nätverk mellan etablerade och nya svenskar.

Oppnadorren.org

Anders Bjers

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar