Över hälften är kvinnor i bondeorganisationer i Pakistan

2018-10-26: Första fasen i Axfoundations projekt för att stärka risbönder i Pakistan är avslutad. Resultaten är över förväntan. Projektet drivs med Axfood och Oxfam. Fler än 900 risodlare har organiserats i 10 odlingsorganisationer där över hälften av deltagarna är kvinnor. Det är en stor framgång när det gäller att stärka kvinnors position inom risodling. Läs mer här.

#arbetsvillkor, #klimat, #kvinnors rättigheter, #odling, #vatten

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar