Personuppgiftspolicy – Evenemang

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft inom EU. GDPR reglerar hur företag behandlar personuppgifter.

För generell information om vad en personuppgift är och vad behandling av personuppgifter innebär, hänvisar vi till Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.

I denna personuppgiftspolicy berättar vi hur Axfoundation (Axel Johnson Holding AB org nr. 556245-2549, Box 26008, 100 41 Stockholm, ”Axfoundation”, ”vi”, ”oss”) i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter när du är inbjuden till eller deltar i evenemang eller möten organiserade av Axfoundation. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@axfoundation.se vid eventuella frågor.

Vår behandling av dina personuppgifter för att skicka ut inbjudningar

Du har blivit inbjuden till ett evenemang eller möte som organiseras av Axfoundation. Vi behandlar ditt namn, din titel, företag, mailadress och postadress för att ha med dig som en del i vårt nätverk och för att kunna skicka inbjudningar till event. Detta är personuppgifter som du antingen självmant har tillhandahållit oss, som vi inhämtat från en offentlig källa eller som en kontakt till dig förmedlat. Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att upprätthålla nätverk, direkt marknadsföra vår verksamhet och för att bjuda in relevanta personer till våra evenemang. Vi behandlar dessa uppgifter så länge din professionella roll i yrkeslivet är relevant eller tills dess att du avregistrerar dig från våra utskick.

Vår behandling av dina matpreferenser

Om vi serverar mat under evenemanget eller mötet vill vi behandla uppgifter om dina matpreferenser, för att göra evenemanget eller mötet så trivsamt som möjligt. Detta innebär att information om eventuella intoleranser och/eller allergier kan behandlas om du tillhandahåller oss med sådan information (information om allergier, intoleranser, religiösa livsmedelsrestriktioner och liknande anses vara en särskild kategori av personuppgifter om hälsa eller religion).

Om du föredrar att inte ge oss denna information kommer standardmenyn att vara tillgänglig för dig under evenemanget. Uppgifter om matpreferens kommer bara att behandlas tills det att evenemanget är slutfört.

Genom att tillhandahålla Axfoundation med information om livsmedelspreferenser och genom att acceptera vår inbjudan ger du Axfoundation ditt uttryckliga samtycke till att behandla särskilda kategorier av personuppgifter angående dina livsmedelspreferenser. Om du tillhandahåller oss med dina matpreferenser, kommer dessa personuppgifter att överföras till vår email-leverantör samt server- och molntjänstleverantörer.

Bildmaterial

Axfoundation kan komma att fotografera och filma under evenemanget, och därmed behandla bilder, ljud och videoinspelningar (nedan kallat ”Bildmaterial”) på dig som kommer att användas för intern kommunikation, och lagras under den tid det krävs för att uppfylla dessa syften. Behandlingen av personuppgifter i Bildmaterial bygger på Axfoundations berättigade intresse, att skapa material för intern kommunikation. Bildmaterialet kommer att produceras av Axfoundation eller Axfoundations leverantörer, och vi förbehåller oss rätten att redigera Bildmaterialet. Vi erbjuder ingen ersättning för användning av Bildmaterialet. För det fall vi vill använda Bildmaterialet för andra syften än de ovan angivna, så som marknadsföring, kommer vi att kontakta dig. Genom att acceptera inbjudan och genom att delta i evenemanget accepterar du att vi använder bildmaterial enligt villkoren i denna personuppgiftspolicy.

Dina rättigheter

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, eller dra tillbaka ditt samtycke. Om du motsätter dig behandlingen eller drar tillbaka ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av tidigare behandling, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt. Begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnader som uppstår för oss. För behandlingen som är baserad på ditt samtycke har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Identitet och kontaktuppgifter

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta Axfoundation på info@axfoundation.se eller per post:

Axfoundation c/o Axel Johnson Holding AB

Att: GDPR ansvarig

Box 26008

100 41 Stockholm

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar