Antibiotikakriterier inom livsmedelsproduktion

Vad kan vi tillsammans göra för att minska antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur och dessutom få övriga i branschen att...