Tagg: Cirkulär ekonomi

  
Pågående projekt

Materialåtervinning av polyester

Plast har kommit att bli en av vår tids största miljöutmaningar. Den ekonomiska utvecklingen driver på en ökad efterfrågan...

  
Pågående projekt

RE:source-projekt för återvinning av plast

Global plastanvändning beräknas fyrdubblas under kommande sekel samtidigt som växande volymer av plastavfall har blivit ett globalt miljö- och...

  

Kartläggning av resursflöden

Under våren 2018 inleder Axfoundation ett arbete för att kartlägga de största resursflödena inom Axel Johnson-koncernens bolag. Kartläggningen ska...

  

Människans natur 2017

För sjunde året i rad arrangerade Axfoundation Människans Natur i oktober 2017, den årliga konferens som undersöker människans inre och...

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar