Tidigare projekt

Hästen och hållbar utveckling

Kunskapen om hållbarhet är inom hästnäringen generellt ganska låg. Det kan ju te sig ganska märkligt då hästen tar...