Tagg: Livsmedel

  

Torsåker gård – utvecklingscentrum för hållbara livsmedel

Att den globala matproduktionen påverkar miljön i negativ riktning är antagligen inte en nyhet för någon. Jordbruksmark tar i...

  

Samverkan kring blockkedjan i livsmedelskedjan  

Under 2017 genomförde Axfoundation tillsammans med Martin & Servera, SKL Kommentus, Hållbar Upphandling (Sveriges Landsting och Regioner) och Karios...

  
Pågående projekt

Nudging för klimatsmarta val

Axfoundation stödjer mat.se att ”nudga” sina kunder mot klimatsmarta val. 25 procent av klimatpåverkan kommer från livsmedel. Studier visar...

  

Kartläggning av resursflöden

Under våren 2018 inleder Axfoundation ett arbete för att kartlägga de största resursflödena inom Axel Johnson-koncernens bolag. Kartläggningen ska...

  

Blockkedja i livsmedelsledet

Axfoundation undersöker blockkedjan och dess möjligheter för ökad spårbarhet i leverantörskedjor. Livsmedelskedjan är särskilt intressant och erbjuder många möjligheter...

  
Pågående projekt

Antibiotikakriterier inom livsmedelsproduktion

Penicillinet upptäcktes 1928 och anses vara en av årtusendets viktigaste upptäckt. Det används för att döda eller hämma bakteriers...

  

Hållbar risodling i Pakistan

Basmatiris har odlats i århundraden i Indien och Pakistan där de har blivit något av stommen till det lokala...

  

Nordiskt initiativ för bättre villkor i Thailand

I ett gemensamt försök att förbättra villkoren för migrantarbetare i den thailändska matindustrin har tio nordiska företag gått samman...

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar