Pågående projekt

Materialåtervinning av polyester

Plast har kommit att bli en av vår tids största miljöutmaningar. Den ekonomiska utvecklingen driver på en ökad efterfrågan...