Tagg: Textil

  

Kartläggning av resursflöden

Under våren 2018 inleder Axfoundation ett arbete för att kartlägga de största resursflödena inom Axel Johnson-koncernens bolag. Kartläggningen ska...

  
Tidigare projekt

GLASA 2015

 Water Stewardship 2015 gick GLASA Award till Pratibha Syntex i Indien, för företagets långsiktiga och genomgripande arbete med att...

  
Tidigare projekt

Fashion Talks 2015

Water – a matter for fashion It can take up to 2 700 liter of water to produce the cotton...

  
Tidigare projekt

Fashion Talks

I samband med den svenska modeveckan i Stockholm arrangerar Axfoundation sedan ett antal år tillbaka öppna seminarier kring hållbarhet...

  

Material Gap

Material Gap är en seminarieserie som hålls årligen i samband med Stockholm Design Week och är öppen för alla....

  
Tidigare projekt

Ull-rapport från Filippa K

Vad är det rätta priset på ull? Filippa K:s nya ullrapport synliggör externa ”osynliga” kostnader som miljöpåverkan under ylleplaggets...

  
Tidigare projekt

GLASA Award 2013

 The Sustainable Clothing Roadmap and Action Plan 2013 gick GLASA Award till myndigheterna The Department for Environment, Food and...

  
Tidigare projekt

GLASA – Global Leadership Award in Sustainable Apparel

Textilindustrin står inför många utmaningar. Ett för högt naturresursuttag, stora miljömässiga påfrestningar och social ojämlikhet är alla potentiella hot...

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar