2012 Closing the Material Gap – Behave!

Fokus på nya material och deras egenskaper.

Föreläsare: Arik Levy, designer; Marie-Louise Ainalem, forskare European Spallation Source/ESS AB; Tom Dixon, industridesigner; Fredrika Gullfot, forskare och VD Simris Alg.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar