Bättre Skolor

Under 2016 har Axfoundation stöttat ett samarbetsprojekt mellan organisationen Bättre Skolor och Institutionen för kognitiv neurovetenskap (CNS) på Karolinska Institutet. Projektets syfte har varit att genomföra en forskningsöversikt och därmed också en validering av Bättre Skolors metodik och verktyg. Arbetet har resulterat i 3 vetenskapliga rapporter.

Vi på Axfoundation ser med stor tydlighet hur viktig roll skolan har för ungas utveckling, lust till lärande och psykiska välmående. När vi stötte på Bättre Skolor såg vi en tydlig metodik som verkligen åstadkommer stor skillnad för de unga. Bättre Skolor har sammanfört olika fält inom modern forskning för att ta ett helhetsgrepp på lärarnas utmaningar i skolan: kognitiv neurovetenskap, som har bidragit med förståelse för hur människan och framförallt hjärnan fungerar, John Hatties resultatforskning, världens mest omfattande skolstudie för att kartlägga faktorerna bakom goda skolresultat, har identifierat de mest intressanta utvecklingsområdena och positiv psykologi bidrar med evidensbaserade metoder för HUR vi går tillväga för att skapa förändringen som fungerar, och förståelsen för vad som engagerar och motiverar eleverna.  http://www.battreskolor.se/

Läs mer här.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar