Bisfenol A och dess ersättare

AXEL JOHNSON-SEMINARIUM. Om Bisfenol A och dess ersättare där följande frågor besvarades:

Vad är hormonstörande ämnen?

Bisfenol A, hur farligt är det?

Ersättare till Bisfenol A, vilka alternativ finns och hur påverkar de hälsa och miljö?

Tänkbara framtida scenarios gällande lagstiftning och riktlinjer?

 

Föreläsare: Helén Andersson, toxikolog på Kemikalieinspektionen; Lena Lundberg, handläggare på Plast- & Kemiföretagen; Lars-Börje Croon, ämneskoordinator regelutvecklingsavdelningen, Livsmedelsverket.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar