Blockkedja i livsmedelsledet

Axfoundation undersöker blockkedjan och dess möjligheter för ökad spårbarhet i leverantörskedjor. Livsmedelskedjan är särskilt intressant och erbjuder många möjligheter till ökad hållbarhet genom bättre spårbarhet. Det kan handla om att avslöja matfusk, minska risk för korruption, öka insynen i arbetsvillkor och att säkra matkvalitet. Blockkedja är en distribuerad databas, där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs på någon av de andra noderna. Den ursprungliga blockkedjan utgör basen för den elektroniska valutan bitcoin.

Under 2017 genomförde Axfoundation tillsammans med Martin & Servera, SKL Kommentus, SLL och Karios Future en förstudie för att identifiera möjligheter med blockkedjetekniken för spårbarhet och transparens av livsmedel. Förstudien har kartlagt vilka satsningar inom livsmedelskontroll och spårbarhet som pågår i Sverige och internationellt, samt vilka tekniker och projekt som kan vara värdefulla att känna till för att bygga lösningar med blockkedjan i framtiden.

Resultatet av förstudien identifierar tre användningsområden där blockkedjan kan bidra till ökad transparens och spårbarhet vad gäller livsmedel. 

  • Säkerställa information om sociala och miljömässiga förhållanden vid ursprungsproduktion
  • Spårbarhet av volymer längs med leverantörskedjan, ”från jord till bord”
  • Spårbarhet av enheter längs med leverantörskedjan, ”från jord till bord”

Förstudien går att ladda ner här.

Nästa steg blir att testa möjligheterna med blockkedjan i verkligheten, förhoppningsvis genom pilotprojekt under 2018.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar