CSES Inkubator

CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Sverige) är Sveriges första inkubator för sociala entreprenörer. CSES:s uppdrag är att stimulera och stödja utvecklingen av sociala innovationer, för att bidra till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala problem. CSES initierades av SU Inkubator men drivs nu som en enskild ideell förening med finansiering från bland andra Axfoundation.

Visionen är att vara den givna samarbetspartnern för alla sociala entreprenörer som vill ha hjälp att utveckla sitt företag.

Vad är socialt entreprenörskap?

CSES definition: ”Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt”.

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar