Drive for Life

Axfoundation stödjer Drive for Life när de fr.o.m. 2018 startar sin verksamhet i Sverige. Genom sitt framgångsrika arbete med att bryta utanförskap i ett 50-tal norska kommuner, bidrar Drive for life till att många riskutsatta barn och unga får en ny chans i livet. Verksamheten bygger på en välbeprövad metod där barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ges möjlighet till utmanande fritidsaktiviteter och utvecklande samtal i små grupper.

Varje grupp, som kallas ”en klubb”, består av 5 deltagare som leds av två trygga och utbildade vuxna. I klubben etableras ett gemensamt lag som kombinerar goda erfarenheter, gemensamma teamregler och utmanande aktiviteter som ger den positiva känslan av att klara av något, glädje och god laganda. Det är det lokala teamet/klubben som själv bestämmer vilken fritidsaktivitet klubben ska hålla på med – det kan handla om motorsport, klättring, fotboll eller andra saker just de här ungdomarna brinner för.

Drive for Life grundades av Knut Ove Borseth, norsk före detta EM-mästare i rallycross. Borseth blev social entreprenör 2009 då han startade Drive for Life, som idag finns i ett 50-tal kommuner i Norge. Drive for life har en utvecklad arbetsmodell där stort fokus ligger på individuella handlingsplaner och uppföljningar. Arbetet dokumenteras noggrant. DNV (tidigare Det Norske Veritas) beräknar samhällsnyttan till 1:7, dvs 7 kr tillbaka på varje investerad krona i form av besparade samhällskostnader, motsvarande vad ett livslångt utanförskap kostar.

Läs rapporten om samhällsnytta här.

Andra resultat i Norge:

• 87% av deltagarna går minst ett år längre i skolan

• 63% av deltagarna är under utbildning 3 år efter projektperioden.

• Ungdomar som har haft stora utmaningar i skolan har helt slutat skolka 3 år efter deltagande i DFL.

2018 startar Drive for life i flera kommuner i Sverige. Axfoundation fungerar som accelerator under uppstartsfasen och bidrar med kompetens och delfinansiering som startgas. Drive for life blir Axfoundations första projekt inom Social hållbarhet som vänder sig till unga i utanförskap.

Vid frågor, kontakta Viveka Risberg, Program Director Social hållbarhet

www.driveforlife.se

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar