EAT Stockholm Food Forum

EAT Stockholm Food Forum är en årlig konferens där över 650 globala ledare från vetenskap, politik och näringsliv delar kunskaper, diskutera utmaningar och möjligheter som knyter an till mat, hälsa och hållbarhet. Målet är att i samarbeten mellan forskning, näringsliv och politik utveckla lösningar som kan skapa en sund och hållbar matindustri som kan föda världens snart 9 miljarder människor inom de planetära gränsvärdena. För att uppnå detta har EAT identifierat sju prioriterade forskningsområden.

Läs mer på http://www.eatforum.org/eat-science/

2014 hölls den första konferensen med talare som Bill Clinton, professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center och Peter Bakker, World Business Council for Sustainable Development.

2014 och 2015 var Axfoundation engagerad som Strategic Partner till EAT.

Under 2015 års EAT Food Forum arrangerade Axfoundation i samarbete med WWF, Dag Hammarskjöld Foundation och Food Choice Task Force en workshop kring The Future of Protein. Diskussionen handlade om alternativa proteinkällor, så som laboratorieproducerat kött, plantbaserat protein, insekter och aqua culture.

Axfoundation var också en av deltagarna i kompetensforumet Multifunctional Landscapes and Seascapes.

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar