Fashion Talks 2010

Mode och Hållbarhet – Paradox eller Möjlighet?

Seminarium i samarbete med och i anslutning till Stockholm Fashion Week by Berns. Fokus på textil- och modeindustrins möjlighet att ansvar för sociala och miljömässiga villkor inom textilbranschen.

Föreläsare: Mathilda Tham: Goldsmith College London/professor Beckman School of Design, Katharine E Hamnett: Katharine E Hamnett, Jill Dumain: Director for Environmental Analysis Patagonia Inc, Cecilia Solér: docent inom hållbar marknadsföring och konsumentbeteenden på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Marcus Bergman: doktorand på Chalmers Arkitektlinje samt föreläsare vid Borås textilhögskola, Eva Eiderström: avdelningschef på Handla Miljövänligt på Svenska Naturskyddsföreningen, Maria Sandow: kanslichef Stil på Svensk Handel, Ingrid Giertz-Mårtenson, CEO of Swedish Vision, initiativtagare till Centrum för Modevetenskap på Stockholms Universitet

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar