Framtidens nötkött

Dagens globala livsmedelssituation är inte hållbar. Fördelningen av mat är ojämlik och livsmedel – i synnerhet kött – tillverkas ofta med ohållbara metoder. Nötkött har kommit särskilt i fokus genom sin starka koppling till klimatpåverkan – nötköttet ger upphov till motsvarande omkring 26 kg koldioxid per kilo kött, medan till exempel kyckling ger upphov till runt 3 kg koldioxid per kilo kött.

Under de senaste 50 åren har den globala produktionen av nötkött fyrdubblats. I Sverige äter vi i genomsnitt 25 kilo kött per person och år, samtidigt som den svenska produktionen av nötkött minskar. Detta är oturligt, då Sverige i förhållande till andra länder har förhållandevis låga växthusgasutsläpp per kilo kött. I dag importerar vi runt hälften av nötköttet framför allt från Tyskland, Irland, Nederländerna, Danmark, Brasilien och Uruguay.

Projektet Framtidens Nötkött var ett samarbete mellan Axfoundation, Axfood, Martin&Servera, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Max Hamburgare och Stiftelsen Det Naturliga Steget för att identifiera vad ett hållbart nötkött är och hur det går att uppnå det i praktiken. Projektet fokuserade på det svenska nötköttet och resulterade bland annat i ett antal upphandlingskrav.

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar