GLASA 2015

 Water Stewardship

2015 gick GLASA Award till Pratibha Syntex i Indien, för företagets långsiktiga och genomgripande arbete med att minska vattenanvändningen i hela värdekedjan – från fältet till det färdiga plagget. Arbetet har bl a resulterat i utvecklingen av nya vattensnåla viskosmaterial. Genom ekologiska jordbrukstekniker, kapacitetsutveckling på alla nivåer och ekonomisk utveckling för tusentals jordbrukare och deras familjer, har Pratibha Syntex visat att en innovativ vattenanvändning ger goda ekologiska, sociala och ekonomiska resultat.

http://glasaaward.org/award-2015/

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar