GLASA Award 2013

 The Sustainable Clothing Roadmap and Action Plan

2013 gick GLASA Award till myndigheterna The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) och The Waste & Resources Action Programme (WRAP) i Storbritannien, för deras initiativ The Sustainable Clothing Roadmap and Action Plan (SCAP).

Syftet med SCAP är förbättra den miljömässiga och sociala hållbarheten längs plaggens hela livscykel tillsammans med textilindustri, myndigheter och civilsamhälle. I SCAP finns tydligt definierade mål och verktyg som hjälper sektorn att uppnå målen.

http://glasaaward.org/award-2/

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar