GLASA – Global Leadership Award in Sustainable Apparel

Textilindustrin står inför många utmaningar. Ett för högt naturresursuttag, stora miljömässiga påfrestningar och social ojämlikhet är alla potentiella hot också mot framtida ekonomisk tillväxt och social välfärd inom industrin.

GLASA (Global Leadership Award in Sustainable Apparel) lanserades 2013 för att inspirera till gott ledarskap och intelligent innovation i en miljömässigt och socialt hållbar riktning inom textilindustrin.

GLASA är ett forum som samlar viktiga globala intressenter för att öka takten på hållbarhetsarbetet. Varje år sammanträder en namnkunnig jury och utser fem finalister som alla gjort avsevärda och transformativa framsteg inom området.

Axfoundation och Association of Swedish Fashion Brands är huvudpartners till Sustainable Fashion Academy, grundare av priset. Axfoundations främsta fokus ligger på den workshop som alltid hålls i samband med prisutdelningen.

GLASA Award 2015 – Water Stewardship

GLASA Award 2014 – Natural Capital Accounting

GLASA Award 2013 – The Sustainable Clothing Roadmap and Action Plan

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar