GLASA Award 2014

Natural Capital Accounting

2014 hölls GLASA Award på temat Natural Capital Accounting. Priset gick till Kering Group, en världsledande koncern inom mode och accessoarer inriktade på lyx, sport och lifestyle. Kering Group har på ett banbrytande vis använt och vidareutvecklat miljöbalansräkning, EP&L (Environmental Profit & Loss), även kallad integrerad rapportering, för 80% av sin verksamhet.

Syftet med en miljöbalansräkning är att mäta den fulla ekonomiska effekten av ett företags aktiviteter på s k ekosystemtjänster. Med ekosystemtjänster menas de värdefulla och naturliga funktioner av planetens ekologiska system, t ex vatten- och luftfiltrering, som företaget är beroende av, men inte betalar för.

http://glasaaward.org/award-2/

(Som ett resultat av 2014 års GLASA åtog sig Filippa K att tillsammans med Axfoundation genomföra en SEP&L-analys (Social and Enviromental Profit & Loss) av ull. I en SEP&L går man ett steg längre genom att omfamna även den sociala påverkan, och i fallet med ull, frågor kring djurvälfärd. Resultatet från denna analys bidrar till utvecklandet av den nya globala ullstandarden Responsible Wool Standard (RWS) som Textile Exchange ansvarar för.

Läs mer om projektet på Filippa K – hållbara affärsmodeller.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar